Privacyverklaring  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?  

RONNY LUYCKS, met zetel gevestigd te 1670 Pepingen, Ziekenhuisstraat 6, en met ondernemingsnummer  0000.123.456 (hierna: RONNY LUYCKS) 

Telefoonnummer: +32 47 54 72 423

E-mailadres:  ronny.luyckx4@telenet.be

Principes voor het verwerken van persoonsgegevens  

RONNY LUYCKS erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens en zal de persoonsgegevens van de betrokkenen met de nodige zorg behandelen en enkel voor welbepaalde doeleinden.  

RONNY LUYCKS bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR). 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt RONNY LUYCKS?  

Het gaat over de persoonsgegevens die u aan RONNY LUYCKS meedeelt en dewelke RONNY LUYCKS nodig heeft voor de uitvoering van de verkoop van diensten, zoals: 

  • achternaam en voornaam
  • adres
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • indien van toepassing: bedrijfsnaam en btw-nummer

   

Waarom verwerkt RONNY LUYCKS deze persoonsgegevens?  

Deze persoonsgegevens worden door verwerkt RONNY LUYCKS voor haar klantenbeheer, het verkopen van haar diensten, om haar administratieve verplichtingen na te komen alsook haar wettelijk verplichte boekhouding te voeren.  

Wanneer de betrokkene hiervoor toestemming geeft, zal RONNY LUYCKS de persoonsgegevens gebruiken om nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot haar diensten. 

 

Hoe lang bewaart RONNY LUYCKS uw persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit beleid genoemde doelen te bereiken. 

In het bijzonder zal RONNY LUYCKS: 

  • uw persoonsgegevens betreffende uw inschrijving op de nieuwsbrief, gedurende twee jaar bewaren na het moment van uw inschrijving op de nieuwsbrief;
  • uw persoonsgegevens betreffende de transacties bewaren gedurende de termijn vastgelegd op 7 jaar na het voltrekken van de desbetreffende transactie tenzij: de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (RONNY LUYCKS heeft deze persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval RONNY LUYCKS uw persoonsgegevens zal bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of de bewaring voor RONNY LUYCKS noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval RONNY LUYCKS uw persoonsgegevens zal bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

  

Worden de persoonsgegevens meegedeeld aan derden?  

RONNY LUYCKS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van RONNY LUYCKS, sluit RONNY LUYCKS een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.   

             

Uw rechten  

Voor vragen bij deze verklaring en het beleid kan u steeds contact opnemen met RONNY LUYCKS op het emailadres ronny.luyckx4@telenet.be

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wissen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar ronny.luyckx4@telenet.be. RONNY LUYCKS kan een identificatiebewijs verzoeken om te verhinderen dat uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. RONNY LUYCKS zal alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, mits dit in overeenstemming is met de vigerende wetgeving. 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop RONNY LUYCKS uw persoonsgegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (e-mail: contact@apd-gba.be). 

 

Wijzigingen  

RONNY LUYCKS behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur voor een website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

 

Waar worden cookies voor gebruikt?

Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. 

Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

 

Welke cookies gebruikt deze website?

Er bestaan verschillende typen cookies. 

RONNY LUYCKX, met zetel gevestigd te 1670 Pepingen, Ziekenhuisstraat 6, en met ondernemingsnummer 0000.123.456 (hierna: RONNY LUYCKX), de beheerder van deze website, maakt op www.Ronny-Luyckx.be gebruik van:

  • essentiële cookies: deze cookies zijn om puur technische redenen nodig voor het gebruik van de website en worden dan ook vaak “noodzakelijke cookies” genoemd. Dit soort cookie zorgt ervoor dat de website of mobiele applicatie goed werkt. Gezien de technische noodzakelijkheid worden deze geplaatst van zodra u de website binnenkomt. Hiervoor is er geen toestemming van u als websitebezoeker noodzakelijk en geldt er uitsluitend een informatieplicht.

  • functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om extra functies en persoonlijke instelling aan u als gebruiker aan te bieden. U mag deze cookies niet weigeren indien u naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Lijst van essentiële cookies


NAAM                                                


DOEL                                                  

GELDIGHEID

PHPSESSID                                       

Strikt noodzakelijke cookie: behoudt de status van de gebruikerssessie over
pagina-aanvragen heen

7 dagen

Lijst van functionele cookies


NAAM                                                


DOEL                                                  

GELDIGHEID

Cookieconsent_status 

Functionele cookie: om voorkeuren voor cookietoestemming op te slaan   

7 dagen

 

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in-en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.